Gewasbescherming

Gewasbescherming

Sterke, gezonde planten hebben minder last van ziekten en kunnen de schade door ongedierte beter verdragen.
Goede voeding, genoeg licht en voldoende water zijn dan ook de beste preventie. Maar ook in best verzorgde tuinen zijn ziekten en ongedierte nooit helemaal uit te bannen. Deze tips geven u een stukje theorie over gewasbescherming. Uw tuinadviseur helpt u graag met praktische oplossingen. Beter te vroeg...Voorkomen is beter dan genezen.
Dat geldt in sterke mate voor plantenziekten als schimmels. Ondanks de natuurlijke weerstand van gezonde planten, zijn bepaalde aandoeningen bijna niet te vermijden. Meeldauw is zo’n ziekte die in voorjaar en zomer bijna alle klim- en struikrozen aantast. Door preventief te spuiten - dus voordat u de eerste tekenen van de ziekte opmerkt - kunt u echter in veel gevallen ernstige schade voorkomen. Het grote voordeel is dat u zich hierbij kunt beperken tot milieuvriendelijke beschermingsmiddelen. Bij uw tuincentrum vindt u biologische gewasbeschermers tegen de meest voorkomende ziekten en insecten. Als het resultaat niet afdoende is, kunt u in een later stadium altijd nog naar sterkere chemische bestrijdingsmiddelen grijpen.

Gebruik
Biologische bestrijdingsmethoden werken het best bij warm weer. Houdt u nauwkeurig aan de aangegeven dosis, want ook bij milieuvriendelijke gewasbescherming is te veel niet goed. Gebruikt u chemicaliën om hardnekkige schimmels, luizen of andere insecten te lijf te gaan, volg dan strikt de veiligheidsvoorschriften. Spuit niet op winderige dagen en laat niets overwaaien naar andere gewassen of in de vijver terechtkomen. Maak niet meer aan dan u nodig heeft, want het is moeilijk om veilig van een restje af te komen.

Spuit selectief
Er zijn gewasbeschermers met een brede, algemene werking en middelen die speciaal zijn ontwikkeld voor bepaalde aantastingen. Uw tuinadviseur helpt u graag bij de keuze.Wees vooral voorzichtig met het gebruik van insecticiden en spuit niet te vlug of te veel. Niet alle insecten in de tuin zijn schadelijk. Het zou zonde zijn als u de natuurlijke vijanden van het ongedierte dat u wilt bestrijden tegelijkertijd mee zou vernietigen.